Tôrténeti Fotóeljárások Magyarországon
 -


VISSZA A FÕOLDALRA
································································································
ELÕZETES SZAVAK · FOTOTIPOLÓGIA · FOTÓKONZERVÁLÁS
································································································
DIREKTPOZITÍVEK · NEGATÍVOK · POZITÍV ELJÁRÁSOK
································································································
MÉRETEK · KÉMIA és TÖRTÉNETI MAGYAR-MAGYAR SZÓTÁR

 -


Kincses Károly

HOGYAN (ne) BÁNJUNK (el) RÉGI FÉNYKÉPEINKKEL?

(Amit a régi fényképekrõl tudni kell)

Ezt a munkát tizennyolc esztendõvel ezelõtt Flesch Bálinttal és néhány barátunkkal együtt kezdtük el, mindenféle hivatalos támogatás, ösztönzés hiányában, sõt. Nem álltak rendelkezésünkre szakkönyvek, adatbázisok. Csak a korabeli szakirodalmak cédulázásából, idegen nyelveken megjelent szakmunkák fordításából jutottunk ismeretekhez, melyeket azon melegében ki is próbáltunk.

Mára sem sokkal jobb a helyzet, segítsen ezen a 2000-ik év februárjában ugyanilyen címen megjelenõ könyv és a mellé tett CD, valamint legyen mindenki által hozzáférhetõ ezen a honlapon, a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ és Nikázy Gusztáv, valamint munkatársaim Kolta Magdolna és Munkácsy Gyula jóvoltából.

Ma Magyarországon sokszor tízmillió fénykép van.

Legtöbbjük sorsa mostoha. Naponta százezer új fotó készül és ugyanannyi el is pusztul.

Jól van ez így? Hiszen új világunk képeivel szemben múltunk pótolhatatlan fotográfiái pusztulnak. Számszakilag minden rendben van, darabra kivan a leltár.

Nem elég megszerezni, megcsinálni a képeket, meg kell õket õrizni épségben, hiszen értékük állapotuk romlásával egyenes arányban csökken. Márpedig – s ezt minden fotótulajdonos vésse jól a fejébe- az összes fotóeljárással készült kép a születésétõl fogva fokozatosan romlik, egészen a végsõ megsemmisülésig. Hogy mennyi ideig – évekig, évtizedekig vagy akár több évszázadon át – gyönyörködhetünk bennük, nagyban függ a kidolgozás, a konzerválás és a tárolás körülményeitõl. A megfelelõ feltételek megteremtése nem túl bonyolult, nem is túl drága feladat, de amire elengedhetetlenül szükség van az némi tudás.

A képek meghatározásához, feldolgozásához, konzerválásához, kiállításához, egyszóval mindenhez, ami fizikai létükben, szellemi tartalmukban érinti õket, elengedhetetlen a tõrténeti fotótechnikák ismerete.

Egyetlen más mûvészeti forma sem kötõdik annyira az õt létrehozó technikához, mint a fényképezés. A technikai fejlõdés tette lehetõvé megszületését, és ugyanez okozza majdan megszûnését is. A fényképkészítés e két pont közötti útja a technikai paraméterek változásával is korrekten leírható. A fényképezés elsõ százötven évét a szinte évtizedenként változó eljárások történetének is tekinthetjük.

Nincs mese, bizonyos dolgokat meg kell tanulni, ha továbbra is fontos számunkra a fotókban megõrzõdött múlt. A fotógyûjtemények tulajdonosai, kezelõi, de még használói is csak korrekt technikai ismeretek birtokában állapíthatják meg a képek készítésének pontos dátumát, lehetnek tisztában a fotó-mûtárgy létrehozásához felhasznált anyagokkal, érthetik meg a károsodások természetét, elõzhetik meg azokat. A fotómûvészi ambíciókat tápláló fényképészek pedig - ha lépést akarnak tartani a világban uralkodó fotós tendenciákkal, irányzatokkal - kénytelenek visszafordulni mûvészeti águk gyökereihez. Bõvíteniük kell repertoárjukat az elõdeik által használt pozitív- és negatív-technikákkal. Az pedig elemi érdekük, hogy eddig készült képeiket, negatívjaikat, diáikat ne hagyják fokozatosan elpusztulni.

A fényképészeti eljárások száma szinte végtelen. A könyv, a CD és ez az online változat is, elsõsorban a szélesebb körben használt fotótechnikákat veszi sorra, ezek magyar vonatkozású adatait közli, s összegyûjti a fotóval foglalkozók munkáját segítõ elméleti és gyakorlati ismereteket.

Az általunk választott Direktpozitívok / Pozitív eljárások / Negatívok alapkategóriákon belül az egyes eljárásokat összefüggéseikben, lehetõség szerint kronológiai sorrendjükben mutatjuk be. Megadjuk feltalálásuk idejét, meghatározzuk magyarországi használatuk idõhatárait, felsoroljuk legjelesebb hazai képviselõiket, segítséget nyújtunk felismerésükhöz, agnoszkálásukhoz. Megpróbáljuk meghatározni gyakoriságukat, értéküket. Az eljárások leírásán túl pedig útmutatást nyújtunk kezelésükhõz is. A részletesebb ismeretekre vágyók minden fejezet végén találnak irodalomjegyzéket.

Használják bátran a 12 év kutatásainak eredményeit. Ha ennél is részletesebb ismeretekhez kívánnak jutni, rendeljék meg a könyvet a Magyar Fotográfiai Múzeumtól - 6000 Kecskemét, Katona József tér. 12. Tel/fax: 76-483-221, fotomuz@visio.c3.hu

.

 

 

 -  Magyar Fotográfiai Múzeum -- Hungarian Museum of Photography  -  Amíg valakinek egy-két, esetleg tíz-húsz fényképe van, úgy tárolja, kezeli, ahogy ô maga akarja, tudja...