-


VISSZA A FÕOLDALRA
························································································································································
ELÕZETES SZAVAK · FOTOTIPOLÓGIA · FOTÓKONZERVÁLÁS
························································································································································
DIREKTPOZITÍVEK ·  NEGATÍVOK · POZITÍV ELJÁRÁSOK
························································································································································
MÉRETEK · KÉMIA és TÖRTÉNETI MAGYAR-MAGYAR SZÓTÁR

 -

KOLLÓDIUMOS FÉLSZÁRAZLEMEZ

 -
 Névvariánsok:

Félszárazlemez, tartósított kollódium; dry collodion (ang.); Kollodiumtrockenverfahren (ném.)

 -
 Nyilvánosságra  hozás idõpontja:

1855.

 -
 Felfedezője:

Egyik változatát Jean-Marie Taupenot 1855 végén tette közzé. A kollódium fölé egy vékony albuminréteget öntött, ezzel óva azt az idő előtti kiszáradástól. Russel kapitány 1861-ben a tanninos szárazlemezt találta fel. W.B. Bolton 1864-ben ezüstbromid érzékenyítésű kollódiumos szárazlemezt készített, mivel ez tovább őrizte fényérzékenységét, mint az ezüstjodidos. Richard Hill Norris zselatinnal vagy gumiarábikummal vonta be a kollódiumot, hogy érzékenyen tartsa. Használata: 1855–1880 között.

 -
 Anyaga:

Azonos a kollódiumos nedveseljárásnál leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a kollódiumréteg tetejére valamilyen tartósítóanyagot vittek fel, pl. albumint, tannint, stb.

 -
 Jellegzetességei:

Ha a nedves kollódium kiszárad, a felületén kristályosan kiválik az ezüstnitrát, veszít fényérzékenységéből és az előhívó sem tud behatolni a kollódiumrétegbe. Ezért többféle kémiai beavatkozással próbálták megakadályozni a kollódium kiszáradását.

1. A kollódiumréteg tetejére felvitt albumin-, tannin- vagy zselatinréteg megakadályozta, illetve lelassította a kollódium kiszáradását, így a felöntés után nem kellett azonnal exponálni. Maximum 1–2 hétig volt használható, de fokozatosan vesztett érzékenységéből.
2. Az érzékenyített lemezt bevonhatták valamilyen higroszkópos anyaggal, ami nedvesen tartotta a kollódiumréteget. Ilyen például a cukor, amitől az ezüstnitrát nem kristályosodik ki, de ajánlották e célra a cinknitrátot is. Különböző élelmiszerekkel is kísérleteztek: mézzel, malátával, málnaszörppel, sherryvel, sörrel, teával stb.

Helmut Gernsheim némi iróniával „kulináris fotográfiaként" emlegeti őket. Műtermi fényképezésre alig, de tájfényképezésre gyakorta használták.

 -
 A készítés módja:

Taupenot az ezüstözött, még nedves kollódiumlemezt albuminoldattal öntötte le, amihez káliumbromidot és ammóniumbromidot adott, megszárította, majd ismét ezüstözte, mosta szárította. Így exponálás előtt hosszabb ideig is tárolható volt.

A tanninos lemeznél Russel a kollódiummal, jódbrómezüsttel bevont lemezeket 3%-os tanninoldattal vonta be és megszárította. (A tannin gubacsból, fakéregből nyert csersav.) E réteg alatt a kollódiumos emulzió állítólag hónapokig megőrizte érzékenységét.

 -
 Méretei:

Megegyeznek a kollódiumos nedveseljárás általános negatívméreteivel, lévén ugyanazokkal a gépekkel, kazettákkal használták őket.

 -
 Magyarországi  használata:

Veress Ferenc 1873-ban erdélyi tájképeit ilyen negatívokra készítette.

Angerer és Aigner bécsi fényképészek és fotókereskedők hirdették a Vasárnapi Újság 1863. december 20-i számában: „Fényképészek számára Bécs / Angerer és Aigner raktár készletei. Chemikáliák, collodiumok, száraz collodium lemezek, papírok, passe-partout, objektívek, camera-obskurák, stativák, utazó sátor, látogatási jegyek és kartonpapír-metszőgépek, hátrészek, fejtartók, képmásolatok."

Déchy Mór utazónk 1877-ben maga készítette tanninos szárazlemezekkel fotografált.

Konkoly-Thege Miklós többféle félszáraz eljárást is kipróbált. „Én később az eljárást úgy változtattam, hogy a kollódiumot Obernetter módja szerint emulzifikáltam a szükséges mennyiségű ezüstsóval, s a kollódiummal bevont lemezt nem ezüstfürdőben áztattam... hanem jódkáli oldatban. Ilyen lemezekkel készítettem Észak-Németországban képeket 1876 utolsó napjaiban, midőn a lemezeket áprilisban öntöttem. Az előhívás csak novemberben történt, s a képek jók voltak. Sőt 21 hónapos, ily módon készített tannin lemezekkel is csináltam akkoriban jó képeket." (Természettudományi Közlöny, 1889. 622. o. Tárgymutató, 19.)

 -
 Gyakorisága,  értéke:

Miután sokkal ritkább, mint a kollódiumos nedves eljárás vagy a zselatinos száraz eljárás negatívja, technikatörténeti értékű.

 -
 Konzerválási  feladatok:

Megegyeznek a kollódiumos negatívnál részletesen leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy előzetesen meg kell állapítani, milyen réteg helyezkedik el a kollódium fölött. Ezt csak jól felszerelt kémiai labor vagy restaurátorműhely végezheti el.

 -
 Irodalom:

Botár Imre: Új collodium-eljárás. Fényképészeti Lapok, 1884. 1. 49–52. o.;
Martin Hansch: Frühe Photographien – ihre Technik und Restaurierung. Kabinett-Verlag Uwe Scheid, 1985.

 -
 Internet:

---

 

 -  Magyar Fotográfiai Múzeum -- Hungarian Museum of Photography  -  Amíg valakinek egy-két, esetleg tíz-húsz fényképe van, úgy tárolja, kezeli, ahogy ô maga akarja, tudja...

Tôrténeti Fotóeljárások Magyarországon