-


VISSZA A FÕOLDALRA
························································································································································
ELÕZETES SZAVAK · FOTOTIPOLÓGIA · FOTÓKONZERVÁLÁS
························································································································································
DIREKTPOZITÍVEK · NEGATÍVOK ·  POZITÍV ELJÁRÁSOK
························································································································································
MÉRETEK · KÉMIA és TÖRTÉNETI MAGYAR-MAGYAR SZÓTÁR

ZOOOOOOOOOOOOM

BÉLYEGFOTÓ

 -
 Névvariánsok:

Bélyegfotó, levélbélyeg kép

 -
 Nyilvánosságra  hozás idõpontja:

1850 k.

 -
 Használata:

A kép általában albumin. Hátlapját arábiai mézgával tették ragasztóssá.

 -
 Felfedezője:

---

 -
 Anyaga:

A kép általában albumin. Hátlapját arábiai mézgával tették ragasztóssá.

 -
 Jellegzetességei:

Nem önálló technika, csak a fotófelhasználás egy sajátos módja. Kisméretű, perforált szélű, ragasztóval bekent hátoldalú képek, én még csak portrét láttam ilyen képeken. Levélpapirosra, látogatójegyekre, prospektusokra, emlékkönyvekbe ragasztották őket.

 -
 A készítés módja:

Több tárgylencséjű fényképezőgép (multiplikátor) egyszerre 9 felvételt tud készíteni, de osztott kazettával egy negatívra akár 18, esetleg 36 kép is készíthető. Ezekből készülnek a kontakt lapok. Áruk Amerikában 1885-ben: 100 kép 1,5 $, 1000 kép 12 $. Németországban is gyártották őket.

 -
 Méretei:

A leggyakrabban használt méret az 1,4x2,5 cm. Kisebb eltérések lehetségesek.

 -
 Magyarországi  használata:

„Jeles fényképészünk Veress Ferenc épp a napokban igen érdekes fényképeket állít elő. E képecskék csak valamivel nagyobbak, mint a levélbélyegek, s a levelek homlokára használhatók... Stein könyvkereskedésében levélpapír található, melynek homlokán díszes cirádákkal ellátott keret közé illeszthetők Veress Ferenc ilyen apró fényképei. Ugyane képek látogatási jegyekre is használhatók... Igen érdekes lesz, ha századok múlva a most írott, s ily képekkel ellátott levelek előkerülnének, midőn az utódok ama levélírók arcképeit is láthatják." (Kolozsvári Közlöny, 1863. október 29.). 100 darabot 3 forintért, 1000-et 25-ért készített (1885). Maradt fenn ilyen kép Beszédes Sándortól és Szentgyörgyváry Károlytól is.

 -
 Gyakorisága,  értéke:

Meglehetősen ritka, amennyiben ismerjük készítőjét, vagy a személyt, akit ábrázol, értéke sokszorosára növekszik. Lehetőség szerint a felragasztására szolgáló hordozóval együtt gyűjtsük.

 -
 Konzerválási  feladatok:

A felragasztott bélyegképek esetén a konzerválási feladatok összetettebbek. Figyelembe kell venni a hordozókép, papír, más tárgy sajátosságait és az általában albuminkép bélyegfotó sajátosságait. Célszerű fakszimile másolatot készíttetni.

 -
 Irodalom:

Fényképészeti Lapok, 1885. 2. 41. o.;
Veress Ferenc: Levélbélyeg-fénykép. Fényképészeti Lapok, 1885. 7. 143. o.;
Papp Béla: Bélyeg-fényképek. Az Amatőr, 1910. 7–8. 18–19. o.

 -
 Internet:

---

 

 -  Magyar Fotográfiai Múzeum -- Hungarian Museum of Photography  -  Amíg valakinek egy-két, esetleg tíz-húsz fényképe van, úgy tárolja, kezeli, ahogy ô maga akarja, tudja...

Tôrténeti Fotóeljárások Magyarországon