-


VISSZA A FÕOLDALRA
························································································································································
ELÕZETES SZAVAK · FOTOTIPOLÓGIA · FOTÓKONZERVÁLÁS
························································································································································
DIREKTPOZITÍVEK · NEGATÍVOK ·  POZITÍV ELJÁRÁSOK
························································································································································
MÉRETEK · KÉMIA és TÖRTÉNETI MAGYAR-MAGYAR SZÓTÁR

ZOOOOOOOOOOOOM

FOTÓLITOGRÁFIA

 -
 Névvariánsok:

Fotolitográfia, fénykőnyomda, photolitográfia; photolithography, photolito (ang.); Fotolitografie (ném.)

 -
 Nyilvánosságra  hozás idõpontja:

1868.

 -
 Használata:

1914 körül még használták.

 -
 Felfedezője:

A fotólitográfia alapmódszerét Nicephore Niépce dolgozta ki, feltalálójaként mégis Poitevint tartják számon. Ő adta el a szabadalmat a litográfus Lemercier-nek. Lemercier, Lerebours (optikus), Barreswil és Davanne (vegyészek, fényképészek) Párizsban már 1852-ben kísérleteztek az aszfalttal bevont litográfiai kőre papírnegatívról exponált kép terpentines mosásával, a kioldott bitumen helyén való maratással, festékezésével és nyomtatásával. 1853-ban Lithophotographie címen kiadtak egy 40x57 cm-es tájképgyűjteményt.

Poitevin 1855-ben aszfalt helyett bikromátos albumint vitt fel a kőre.

A Színházi Látcső 1863. október 6-i száma hírt adott arról, hogy „egy Kellerhofen nevű németalföldi fölfedezte, miként kell kőre photographírozni, s az így nyert képet kőnyomat útján sokszorosítani".

1868-ban Max Gemoser (München) bevezette a kőre történő fénynyomást és elnevezte fotolitográfiának.

 -
 Anyaga:

Papírra nyomdafestékkel készített kép.

 -
 Jellegzetességei:

Síknyomásos fotómechanikai sokszorosítóeljárás. Alapja a kőnyomás (litográfia), amit 1797-ben Alois Senefelder fedezett fel. A kezdetben aszfalttal, később bikromátos albuminnal bevont litográfiai kőre papírnegatívról exponálták a képet, a kő finom porózus szerkezete adta a raszterpontokat. Az eljárás a mészkő azon tulajdonságán alapul, hogy a kő kapillárisai a vizet is, a zsírt is képesek magukba szívni és megtartani, de vagy az egyiket, vagy a másikat. A litográfiai kő 5–10 cm vastag táblákban kapható, eltérő méretekben.

A fotólitográfiát később felváltotta a cinkográfia, mert nehéz volt beszerezni a solnhofeni mészkövet. A fotólitográfia elsősorban vonalas ábrák (metszetek, térképek, kéziratok) sokszorosítására volt alkalmas, fotóéra kevésbé.

 -
 A készítés módja:

A litográfiai követ csiszolás, a kapillárisokat kinyitó savazás után éterben, benzinben vagy terpentinben feloldott szíriai aszfalttal vagy bikromátos albuminnal/zselatinnal vonták be. A negatívot kontakteljárással másolták a kő felületére. Az aszfaltot a fény nem érte részekről éterrel, vagy más oldószerrel távolították el, majd a szabaddá vált részeket savval maratták. A bikromáttal kezelt zselatin, albumin a fény hatására részben oldhatatlanná, részben víztaszítóvá vált. Csak a fénytől cserzett részek maradtak mindkét esetben a kövön. A fedetlen kőrészeket savazták majd festékezték és litográfiai sajtóban nyomtatták.

 -
 Méretei:

Csak a rendelkezésre álló kő nagysága határozta meg a fotólitográfia méretét, az pedig akár plakátméretű, azaz 70x100 cm-es is lehetett. Nagyobbrészt persze kisebb fotólitográfiákkal találkozhatunk.

 -
 Magyarországi  használata:

A Színházi Látcső már említett 1863-as híradása után az Anyagi Érdekeink 1869. 58-as száma is közli a fotólitográfia használatát, elkészítésének módját. Mindkettőt megelőzi a következő hír: „Pataki (előbb Baerman) József okt. 1-én az uri utcában jelesen fölszerelt kő- és műnyomdát nyitand, mely photograph műteremmel és fametszési (xilograph) intézettel lesz egybekötve." (Családi Kör, 1862. augusztus 31. 558. o.) Klösz György 1885-ös hirdetése szerint „elvállal mindennemű fényképi felvételt, többszörösítéseket gépekről, ipar-mű és tantárgyakról s.a.t. Photolithographia, czinkographia, fénynyomás, autographia, fénymásolat". A König és Bayer fotócinkográfiai műintézet profiljába elsősorban az „autotípia, chromotypie, fotótípia és fotolitográfia" tartozott. 1880-ban a magyarországi születésű Victor Angerer August Angererrel társulva fotólitográfiai műhelyt nyitott Bécsben.

 -
 Gyakorisága,  értéke:

Bár sokszorosított eljárás, egy-egy szép állapotban maradt műlapért érdemes pénzt áldozni.

 -
 Konzerválási  feladatok:

Konzerválása, restaurálása elsősorban papír- és nem fényképrestaurálási kérdéseket vet fel.

 -
 Irodalom:

Antal Miklós: A fényképezéshez és fénynyomási eljárásokhoz használt vegyszerek ismertetése. Budapest, Atheneum, 1921.;
Göndör Károly: A sokszorosító fényképészet hazánkban. Magyar Fényképész, 1941. 8. 14–16. o.;
[–]: A fotográfiai úton előállított képek sokszorosításáról. Magyar Fotográfia, 1927. 9. 12–13. o.;
[W.F.]: Újabb területek a fotográfia és nyomdai ipar együttműködésére. Magyar Fotográfia, 1929. 7. 6–8. o.;
Bayer Pál: A nyomdai képsokszorosító eljárások. Fotó, 1955. 6. 29–30. o.;
[–]: A fényképészet a sajtóban. Fényképészeti Lapok, 1884. 35–38. o., 53–55. o.;
Brummer Ernő: Síknyomtatás kőlapokról és fémlemezekről. Budapest, 1938.

 -
 Internet:

---

 

 -  Magyar Fotográfiai Múzeum -- Hungarian Museum of Photography  -  Amíg valakinek egy-két, esetleg tíz-húsz fényképe van, úgy tárolja, kezeli, ahogy ô maga akarja, tudja...

Tôrténeti Fotóeljárások Magyarországon