-


VISSZA A FÕOLDALRA
························································································································································
ELÕZETES SZAVAK · FOTOTIPOLÓGIA · FOTÓKONZERVÁLÁS
························································································································································
DIREKTPOZITÍVEK · NEGATÍVOK ·  POZITÍV ELJÁRÁSOK
························································································································································
MÉRETEK · KÉMIA és TÖRTÉNETI MAGYAR-MAGYAR SZÓTÁR

 -

OLAJÁTNYOMÁS

 -
 Névvariánsok:

Oilprint transfer, oil transfer (ang.); Ölumdruck, Ölausdruck (ném.)

 -
 Nyilvánosságra  hozás idõpontja:

1873.

 -
 Használata:

Használata 1904-től az 1930-as évekig.

 -
 Felfedezője:

W. Abney. G.E.H. Rawlins 1904-ben tökéletesítette, Demachy 1911-től használta. (Eder szerint Hewitt brómolaj-átnyomás módszere inspirálta Demachyt.)

 -
 Anyaga:

Síma enyvezett papír és zsíros nyomdafesték.

 -
 Jellegzetességei:

Úgy lehet megkülönböztetni az olajnyomattól, hogy csepp-próbát végzünk. Ha nem duzzad vízre, tehát a kép nem tartalmaz zselatint, akkor átnyomással van dolgunk. A kép majdnem mindig mély-matt, s a hasonló fotóheliogravürrel szemben nem látni nagyítóval az aquatintaszemcséket. A végső képen nincs más, mint festék.

 -
 A készítés módja:

Az olajnyomat elkészülte után nem hagyjuk megszáradni a festéket, hanem enyvezett, szép felületű papírra átsimítjuk, átnyomjuk a képet sajtóban, grafikai átnyomógépen, vagy csak gumihengerrel szárazon. Ezt újabb és újabb nedvesítés után más színű festékkel többször is megismételhetjük (amennyiben pontosan tudjuk passzer-jelekkel illeszteni a két papírt), s így többszínű olajátnyomásokat is kaphatunk. „Nyomáshoz kizárólag Zanders, Fabriano, Whatmann és különböző japán papírokat használunk, amelyek gyenge előnedvesítésen kívül semminemű előpreparálást nem igényelnek." (Stolz Róbert: Az olajátnyomás magyar technikája)

 -
 Méretei:

A kép mindig a hagyományos gázfény vagy brómezüst képek méreteihez igazodik.

 -
 Magyarországi  használata:

A technika magyarországi bázisa a Photo Club és a Magyar Amatőrfényképezők Országos Szövetsége. Mindkét helyen előadásokat, gyakorlati bemutatókat szerveztek, műtermet tartottak fenn, ahol asszisztens segítségével használhatták a bonyolult eljárásokat. Stolz Róbert úgy határozta meg a magyar és a német, osztrák átnyomó technikák különbségét, hogy míg az előbbiek lassan építő, keményfestékes módszert használják, addig a magyar átnyomó-technika az igen lágy festékek alkalmazásán alapul. „Megszületett egy különlegesen magyar technika, mely a budapesti Photo Clubból és a Magyar Amatőrfényképezők Országos Szövetségéből indult útjára" – írta Stolz. Ehhez legalkalmasabbnak a Mimosa Velotyp gázfénypapírt és a Bayer brómpapírt tartotta. Stolz Róbert aktív használója is volt az eljárásnak (1925), rajta kívül Werner Irén (1924) nevét is ismerjük.

Az 1920-as évek végére fokozatosan elvesztette jelentőségét, s helyébe lépett a brómolaj nyomat.

 -
 Gyakorisága,  értéke:

A nemeseljárások között nem ritka, de szinte mindig művészi, kiállításokon szerepelt képek maradtak meg mára, így különleges odafigyelést igényelnek.

 -
 Konzerválási  feladatok:

Mivel nem tartalmaz zselatint, annak kórokozói nem károsítják. Ezzel szemben minden papírkártevő veszélyezteti.

 -
 Irodalom:

Vydareny Iván–Fejérváry Sándor: Az átnyomás kézikönyve. Budapest, 1923.;
Stolz Róbert: Az olajátnyomás magyar technikája. Fotóművészeti Hírek, 1925. szeptember–október, 37–38., december, 49–50. o.

 -
 Internet:

---

 

 -  Magyar Fotográfiai Múzeum -- Hungarian Museum of Photography  -  Amíg valakinek egy-két, esetleg tíz-húsz fényképe van, úgy tárolja, kezeli, ahogy ô maga akarja, tudja...

Tôrténeti Fotóeljárások Magyarországon