Tôrténeti Fotóeljárások Magyarországon
 -


VISSZA A FÕOLDALRA
································································································
ELÕZETES SZAVAK · FOTOTIPOLÓGIA · FOTÓKONZERVÁLÁS
································································································
DIREKTPOZITÍVEK · NEGATÍVOK · POZITÍV ELJÁRÁSOK
································································································
MÉRETEK · KÉMIA és TÖRTÉNETI MAGYAR-MAGYAR SZÓTÁR

 -


A történeti eljárások során gyakrabban használt anyagok,
valamint
TÖRTÉNETI MAGYAR-MAGYAR SZÓTÁR
(régies kifejezések mai megfelelõi a fotográfiában)

·······························································································································································
[A] · [B] · [C] · [D] · [E] · [F] · [G] · [H] · [I] · [J] · [K] · [L] · [M] · [N] · [O] · [P] · [R] · [S] · [SZ] · [T] · [U] · [V]    ··········[ ÖSSZES ]
·······························································································································································

 -

A

aceton, (CH3)2CO
albumin, fehérnye
alkohol, etilalkohol, borszesz, spiritusz /Spiritus vini/ C2H6O
aluminium, timany
amidol, C6H3(OH)(NH2)2.2HCl
ammóniák, ammónium hidroxid, szalmiákszesz, maróamoniák, könlégeny, légenyköneg, ammónia, /Lippuor ammonii caustici/ /Ammonium chloratum/ (NH4)OH
ammónium bikromát, ketted kénsavas ammonia, két festsavanyos ammon (NH4)2Cr2O7
ammóniumbromid, ammonbüzeg
ammóniumjodid, ammoniblag
ammónium-rodanid, (NH4)CNS
ammóniumklorid, klórammónium, szalmiák (NH4)Cl
ammóniumnitrát, (NH4)NO3
antimon, dárdany
aranyklorid, klórarany, aranyhalvag /Aurum chloratum/ AuCl3+5H2O
arrowroot (fehér, vízben oldódó keményítõ)
arzén, mireny

 -

B

bárium, sulyany
báriumszulfát, BaSO4
bizmut, keneny
bór, borany
borax, nátriumborát, borsavas nátrium /Natrium biboricum/ Na2B4O7
borkôsav, borkõsavany
bórsav, H3BO3
bróm, büzeny
brómkáli, káliumbromid

 -

C

cellulóz-diacetát
cellulóznitrát, cellulózdinitrát, kollódiumgyapot, kollódiumpamut
cellulóztrinitrát, nitrocellulóz, piroxilin, lõgyapot
ciánkáli /Kalium cyanatum/
cink, horgany
cinkklorid, horganyhalvag
citromsav, /Acidum citricum/ C6H8O7H2O

 -

D

dammar, (tropikus növények gyantája)
desztilláltvíz, /Aqua destillata/
dextrin, (C6H10O)5-50

 -

E

ecetsav, jégecet /Acidum acaticum/ C2H4O2
enyv = sokszor a zselatin szinonímájaként használták
éter, aether, /Aether sulfurikus/ C4H10O
ezüst gallonitrát,
ezüstbromid, brómezüst AgBr
ezüstjodid, jódezüst AgJ
ezüstklorid, klórezüst, ezüsthalvag AgCl
ezüstnitrát, salétromsavas ezüst, légenysavas ezüstéleg, pokolkõ /Argentum nitricum/ AgNO3
ezüstoxid, Ag2O
ezüstszulfid, Ag2S
ezüstszulfit, Ag2SO3

 -

F

fenol, karbolsav, C6H5OH
ferriammóniumcitrát, (C6H5O7)3Fe2(NH4)3
ferricitrát, Fe2(C6H5O7)26H2O
ferrioxalát, vasoxalát Fe2(C2O4)3
ferrocitrát, Fe(C6H5O7)
fluor, folony, folyany
formalin, formaldehid CH2O
foszforsav, vilany /Acidum phosphoricum/ H3PO4
földpát, bányai fösték

 -

G

galluszsav, C6H2(OH)3 COOH
glicerin, zsírédeny C3H8O3
gumiarábikum, mézga, arábiai mézgaoldat, arabmézga

 -

H

hidrogén,köneny, gyulany H
hidrokinon, C6H6O2
hidroxi-prolin (oxiprolin): aminosav, bizonyos fehérjék építõvegyülete, C5H9NO3
higany, kénesõ
higany(II)klorid, szublimát, /Hydargrum bichloratum/ HgCl2
horgany, cink

 -

I

iridiumklorid, IrCl3
iridiumoxid, Ir2O3

 -

J

jód, ibolyó, iblany
jódtinktura, iblanyfestvény

 -

K

kadmium, kadany
kadmiumbromid, kadanybüzeg
kadmiumjodid, kadanyiblag
kadmiumklorid, CdCl2
kalcium, mészeny
kalciumkarbonát, szénsavas mész, kréta /Calcium carbonicum/ CaCO3
kalciumklorid, klórkalcium, CaCl26H2O
kalciumkloroplatinit (kalciumplatinklorür), Ca[PtCl4]
kálium, hamany
káliumbikromát, kettedkrómsavas káli /Kalium bichromicum/ K2Cr2O7
káliumbromid, brómkálium, hamanybüzeny KBr
káliumcianid, szénlégenyhamag
káliumfluorid, KF
káliumhidroxid, maró káli /Kalium hydricum/
káliumjodid, jódkálium /Kalium jodatum/ KJ
káliumkarbonát, szénsavas káli, hamuzsír, kétszénsavas hamany K2CO3
káliumklorát, KClO3
káliumklorid, klórkálium KCl
káliumkloroplatinit (kálium-platinklorür), /Kalium platino chloricum/ K2(PtCl4)
káliummetabiszulfit, káliumpiroszulfit /Kalium meta bisulfurosum/ K2S2O5
káliumnitrát, KNO3
káliumoxalát, semleges oxálsavas káli /Kalium oxalicum/ K2C2O4H2O
káliumpermanganát, hipermangán /Kalium permanganicum/ KMnO4
kámfor, C10H16O
kénsav, vitriololaj /Acidum sulfuricum/ H2SO4
kazetta, foglalvány
keményítõ, /Amylum/ C6H10O
kénsav, kénsavany H2SO4
klór, halvany
kloroform, hangyanyhalvag
kobalt, kobany
kokainhidroklorid, C17H21NO4HCl
kollódium, ragany, gyapmáz
konyhasó, nátriumklorid /Natrium chloratum/ NaCl
króm, festeny
krómsav, krómtrioxid, CrO3
krómtimsó, káliumkrómszulfát, (Alumen chronicum/ KCr(SO4)212H2O

 -

L

lítium, lavany
lítiumklorid, LiCl

 -

M

magnézium, kesereny
mangán, cseleny
mangánszulfát, MnSO46H2O
mattüveg, bágyadt üveg
megvilágítás, kinntartás, exponálás
metokinon (2 mol metol + 1 mol hidrokinon)
metol, p-metilaminofenol, C4H9NO
molibdén,olany

 -

N

nátrium, szikeny
nátriumacetát,
nátriumbikromát, /Natrium bichromicum/ Na2Cr2O7
nátriumferrioxalát, NaFe(C2O4)2
nátriumfoszfát, vilanysavas szikeny
nátriumhidroxid, marónátron /Natrium hydricum/
nátriumjodid, szikenyiblag
nátriumkarbonát, sziksó /Natrium carbonicum/ Na2CO310H2O
nátriumklorid, konyhasó, NaCl
nátriumszulfát, kénsavas nátrium Na2 SO4+10H2O
nátriumszulfid, NaS
nátriumszulfit, kénessavas nátron /Natrium sulfurosum/ Na2SO3
nátriumtioszulfát, alkénsavas nátron, rögzítõnátron alkénecssavas szikenyoldat, alkénecssavas szikéleg, fixir Na2S2O3+5H2O
negatív, nemleges kép
nikkel, alany Ni
nitrogén, légeny
nitrogénoxidok, N2O, NO, N2O3, NO2, N2 O4, N2O5

 -

O - Ó

ólomacetát, ecetsavas ólom, ólomcukor /Plumbum aceticum/ Pb(C2H3O2)3
ólomnitrát, salétromsavas ólom /Plumbum nitricum/ Pb(NO3)2
ónklorid, SnCl2 2H2O, SnCl25H2O
oxálsav, /Acidum oxalicum/ (CO2H)22H2O
oxigén, éleny

 -

P

pirogallol, C6H3(OH)3
pirogalluszsav, pirgubacssav
platina, éreny
platinoklorid, érenyhalvag PtCl2
pozitív kép, tevôleges kép

 -

R

rézklorid, CuCl3
rézszulfát, kénsavas rézélecs
rodánammonium, ammoniumrodanid, ammoniumszulfocianid

 -

S

salétromsav, légenysav, /Acidum nitricum/
sárgavérlúgsó, káliumhexacianoferrát(II), káliumferrocianid, káliumferrocyanetum, /Kalium ferrocyanatum/ K4[Fe(CN)6]3H2O
sellak, lacca
sósav, klórhidrogén /Acidum hydrochloricum/ HCl
stroncium, pirany
stronciumklorid, SrCl2
stronciumnitrát, Sr(NO3)2

 -

SZ

szén, széneny
szénmonoxid, CO
széntetraklorid, CCl4

 -

T

tannin, csereny /Acidum tannicum/
timsó, kálium-alumínium-szulfát, /Alumen/ KAl(SO4)212H2O
triklóretán, C2H3Cl3
triklóretilén, C2HCl3

 -

U

uránium, sárgany
urániumnitrát, /Uranicum nitricum/ UO2(NO3)26 H2O

 -

V

vasklorid, vashalvag
vasoxid, vasélecs, vaséleg
vasszulfát, vasvitriol, kénsavas vasélecs, /Ferrum sulforicum/ FeSO47 H2O
vizitkártya, látogatójegy
vörösvérlúgsó, vascianid (káliumhexacianoferrát(III), káliumferricianid, kálium ferricyanatum), /Kalium ferricyanatum/ K3[Fe(CN)6]

 

 -  Magyar Fotográfiai Múzeum -- Hungarian Museum of Photography  -  Amíg valakinek egy-két, esetleg tíz-húsz fényképe van, úgy tárolja, kezeli, ahogy ô maga akarja, tudja...