Hogyan (ne) bánjunk (el) régi fényképeinkkel?
 -


VISSZA A FÕOLDALRA
································································································
ELÕZETES SZAVAK · FOTOTIPOLÓGIA · FOTÓKONZERVÁLÁS
································································································
DIREKTPOZITÍVEK · NEGATÍVOK · POZITÍV ELJÁRÁSOK
································································································
MÉRETEK · KÉMIA és TÖRTÉNETI MAGYAR-MAGYAR SZÓTÁR

 -


Mit tegyünk, hogy képeink biztosan elpusztuljanak?

És mit, ha nem akarjuk, hogy tönkremenjenek ?

·····················································································································································································································
[1] · [2] · [3] · [4] · [5] · [6] · [7] · [8] · [9] · [10] · [11] · [12] · [13] · [14] · [15] · [16] · [17] · [18] · [19] · [20] · [21] · [22] · [23] · [24] · [25] · [26]
·····················································································································································································································


Ezüstkiválás
ZOOM
ZOOM


1. Amíg nem látjuk, hogy tönkrement a gondjainkra bízott fotográfia, ne törõdjünk vele. Ám ha már a két évvel ezelõtti repró alapján nem ismerjük fel az eredetit, akkor gyorsan essünk kétségbe, pánikszerûen kérjünk külön támogatást az elpusztult képek restaurálására.

– Okosabb a preventív állapotmegóvást (a mi szóhasználatunk szerint konzerváló õrzést) választani, mint a mindig kétséges és sokkal drágább restaurálást, azaz az eredeti állapotot megközelítõ helyreállítást. Ezért a továbbiakban kizárólag a konzerváló õrzés tárgykörébe tartozó kérdésekkel kívánok foglalkozni.

– A konzerválás olyan tevékenység, mely a mûtárgyat megvédi a károsodástól, vagy a lehetõségek szerint késlelteti annak bekövetkezését. Magában foglalja, hogy törekszünk a lehetõség szerinti legidõállóbb technikákkal való képkészítésre, hogy a legoptimálisabban alakítjuk ki a mûtárgy környezetét, valamint, hogy szisztematikus duplikálással váltjuk ki az eredeti képeket a mindennapi használatból. A restaurálás ezzel szemben a már károsodott képek kijavítása, a sérülések, hibák lehetõség szerinti eltûntetése. Miért fontos a megkülönböztetés? Mert az elõbbi minden képpel foglalkozó, azért felelõsséggel tartozó személy alapvetõ kötelessége, bármi is a képzettsége; míg az utóbbi szakma, mely jelenleg hazánkban még nem bír képzett és végzett képviselõvel, csak jó- vagy kevésbé jó szándékú próbálkozókkal..

– A fotó alapvetõen instabil szerkezet. Ha nem teszünk meg mindent optimális elõállításáért, tárolásáért, bemutatásáért, könnyen elveszíthetjük a fotó õrizte információkat is. A károsodások lehetnek látványosan gyorsak és észrevehetetlenül lassúak, de mindig, mindenhol számolnunk kell velük.

– A fotó tartóssága függ:
1. a felhasznált anyagok stabilitásától;
2. az elõállítás során végzett mûveletek gondosságától, alaposságától;
3. az elõhívás utáni konzerváló folyamatoktól (lakkozás, installálás stb.);
4.a tárolás és felhasználás körülményeitõl. A gyûjtõk, archiválók már csak ez utolsó szakaszban tehetik dolgukat.

 -
·····················································································································································································································
[1] · [2] · [3] · [4] · [5] · [6] · [7] · [8] · [9] · [10] · [11] · [12] · [13] · [14] · [15] · [16] · [17] · [18] · [19] · [20] · [21] · [22] · [23] · [24] · [25] · [26]
·····················································································································································································································

 -  Magyar Fotográfiai Múzeum -- Hungarian Museum of Photography  -  Amíg valakinek egy-két, esetleg tíz-húsz fényképe van, úgy tárolja, kezeli, ahogy ô maga akarja, tudja...