Tôrténeti Fotóeljárások Magyarországon
 -


VISSZA A FÕOLDALRA
································································································
ELÕZETES SZAVAK · FOTOTIPOLÓGIA · FOTÓKONZERVÁLÁS
································································································
DIREKTPOZITÍVEK · NEGATÍVOK · POZITÍV ELJÁRÁSOK
································································································
MÉRETEK · KÉMIA és TÖRTÉNETI MAGYAR-MAGYAR SZÓTÁR
································································································

 -

Fotótipológia Javaslat a fotótörténeti kutatás egységes felosztási alapjainak létrehozásához


Fotótörténeti korszakolás  ·  Művészettörténeti felosztás  ·  Technikatörténeti felosztás  ·  A képen ábrázolt tárgy szerinti felosztás
A készítô szándéka szerinti felosztás  ·  A készítô státusa szerinti felosztás  ·  A befogadó szubjektuma szerinti felosztás
A készítô személye alapján történô felosztás  ·  Műfaji elhatárolás  ·  Eredetiség szerinti felosztás
Kezeléstechnikai szempontok szerinti osztályozás  ·  A fénykép – mint tárgy – léte szerinti felosztás


VIII. A készítô személye alapján történô (filosz szemléletű) felosztás

A működô fotótipológia hiányából eredô osztályozási hiányosságokat nálunk nevekkel próbálják elfedni. Bizonyos személyeket kiemelnek a fotótörténet folyamatából, különleges képességekkel ruházzák fel ôket, majd nevükkel jeleznek egy-egy korszakot. S ha már sokan, sokszor leírták ezt, ráadásul elhangzik egyszer-egyszer a tömegkommunikációban, könyv jelenik meg róluk, akkor már a köztudatban is egyet jelent a múlt századi városkép Klösz Györggyel, a portré Székely Aladárral stb. Ezzel együtt is úgy gondolom szükség van az alkotók neve szerinti felosztásokra!

 

 -  Magyar Fotográfiai Múzeum -- Hungarian Museum of Photography  -  Amíg valakinek egy-két, esetleg tíz-húsz fényképe van, úgy tárolja, kezeli, ahogy ô maga akarja, tudja...